Pokud chcete, aby okapy fungovaly tak, jak mají, je třeba je čas od času důkladně vyčistit. Frekvence čistění okapů závisí na lokalitě Vašeho domu, vegetaci v okolí, množství ptactva v dané lokalitě, druhu a stavu střešní krytiny aj. Jednině pravidelným  čistěním okapů  zamezíte ucpávání okapových svodů, odtokových kanálků a okapových gulí,poškození střešních říms a jiným závažným poškozením, jejichž odstranění Vás bude stát velké peníze. Jedině pravidelným čistěním okapů, budete mít jistotu, že dešťová voda poteče tam, kam má. Čištění okapů i okapových svodů provádíme již dlouhá léta. Nabyté zkušenosti využíváme dnes a denně v praxi.

Proč čištění okapů od nás?

Vyčistíme okapy i okapové svody od organického i anorganického odpadu šetrnou cestou tak, aby nedošlo k jejich poškození. Jak jistě tušíte, po čištění okapů zbude velice mnoho organického i anorganického odpadu. Samozřejmostí je, že po čištění okapů zajistíme likvidaci odpadu včetně jeho odvozu.