Nátěry „plechařiny“ jsou mezi výškovými pracemi nejčastěji

požadované, horolezecká technika je zde opět výhodná hlavně proto,

že práce ve výškách nezatěžuje ani chodce na ulici, ani obyvatele domu,

dokonce ani peněženku objednavatele výškových prací.

Používáme nejkvalitnější barevné materiály, pracujeme čistě, rychle.